Kontu-ikuskaritza

Mazarredo Auditores Taldeaek kontu-ikuskaritzako zerbitzu hoberena eskaintzen du, lanean ezinbestekoa den independentziaz eta objektibotasunez.

Kontu-ikuskaritzan bildutako ezagutza bezeroarentzako balio bihurtzen dugu, antzemandako arriskuen berri emanez eta gomendioak eta hobetzeko esparruak jakinaraziz, bezeroek beren baliabideak optimizatu ditzaten.

Horretarako, Mazarredo Auditores Taldeak talde bat esleitzen dio lan bakoitzari, bezeroarekiko esperientzia eta haren ezaugarriak kontuan hartuta.

Urteko derrigorrezko kontu-ikuskaritzak

Mazarredo Auditores Taldeaek kontu-ikuskaritza zerbitzua eskaintzen die ikuskaritza egiteko derrigorra duten enpresei. Hain zuzen, hiru ekitalditan jarraian honako hiru parametro hauetatik bi gutxienez betetzen dituzten enpresei.

 • Aktiboa guztira: 2.850.000
 • Negozio-zifra: 5.700.000
 • Batez besteko langile-kopurua: 50 pertsona

Azpimarratzekoa da 2013ko irailaren 29an Ekintzaileei eta beraien nazioartekotzeari laguntzeko 14/2013 Legea indarrean sartu zenez geroztik, egoera-balantze eta ondare garbiko aldaketen egoera-orri laburtuak aurkezteko muga berriak ezarri dituztela. Aurrerantzean honako hauek hartu beharko dira kontuan:

 • Aktiboa ez izatea 4.000.000 € baino handiagoa
 • Negozio-zifraren zenbateko garbia ez izatea 8.000.000 € baino handiagoa
 • Batez besteko langile kopurua ez izatea 50 baino handiagoa

Garrantzitsua da aipatzea balantze eta emaitza-kontu laburtua egin ahal izateak ez duela salbuesten kontu-ikuskatzea egin behar izatetik, baldin eta epigrafe honen hasieran aipatu ditugun auditoretza-mugak betetzen badira.

Urteko borondatezko kontu-ikuskaritzak

Gaur egungo errealitate ekonomikoa dela eta, geroz eta beharrezkoagoa da kontu-ikuskaritza egitea, finantza-erakundeei, hornitzaileei, administrazio publikoei, akziodunei eta bazkideei begira. Hirugarren baten, kontu-ikuskari independente baten iritziak seguritatea eskaintzen die enpresaren kudeatzaileei eta hari lotutako alderdi guztiei.

Beste finantza-egoera eta -agiri batzuei buruzko kontu-ikuskaritzak

Horretarako, kontabilitate- eta finantza-sistema guztiei lotutako azterketa zorrotza egingo da, kudeaketaren inguruko sinesgarritasuna emateko asmoz.

Urteko kontu metatuen kontu-ikuskaritzak

Merkataritza Kodearen 42. artikuluak zehazten du enpresa-taldearen definizioa. Artikulu horren arabera, taldea izango da baldin eta sozietate batek, zuzenean edo zeharka, beste enpresa baten edo batzuen kontrola badu.

Kasu hauetan nahitaez aurkeztu behar dira urteko kontu bateratuak:

Tamaina dela eta: aurreko bi urteetan taldeak 2 baldintza hauek gainditzen dituenean, urteko kontu bateratuak ikuskatzeko betebeharra izango du:

 • Aktibo bateratuak: 11.400.000,00 €
 • Negozio-zifra bateratua: 22.800.000,00 €
 • Langile kopurua: 250

Azpitaldearen arabera: Espainiako eta EBko beste estatu bateko sozietate baten menpekoa izan behar du, eta sozietate horrek enpresa nagusiaren partaidetzen % 50etik gora eduki behar du. Era berean, kanpoko bazkideen % 10ek, gutxienez, ez du urteko kontu bateratuak egiterik eskatu behar ekitaldia itxi baino 6 hilabete lehenago.

Txosten bereziak

Bezeroaz dugun ezagutzari eta kontu-ikuskaritzako espezializazioari esker, enpresa-inguruaren osagai guztietarako auditoretza-txostenak egiten ditugu: akziodunak, finantza-erakundeak, hornitzaileak, bezeroak, langileak… Gure txostenen fidagarritasuna dela eta, merkatuari konfiantza eskaintzen diogu.

 • Merkataritza-legerian aurreikusitako txostenak, kapital-gehikuntzak eta -murrizketak, kapital-ekarpenak kapital bihurtzea eta abar.
 • Gertaera zehatzen egiaztapenak.
 • Adostutako prozeduren txostenak.

Informazioa eta bisitaldiak sistematikoki ordenatuz, enpresak kontu-ikuskaritzara bideratuko dituen baliabideak ahalik eta gehien murrizteko antolatzen dugu geure lana.

Dirulaguntzei buruzko txostenak

Dirulaguntzei buruzko txostenak

Finantza aholkularitza

Finantza aholkularitza - Corporate

Konkurtso-administrazioa

Konkurtso-administrazioa

Txosten ekonomiko eta judizialak

Txosten ekonomiko eta judizialak

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies